Om Bjørgvin Bluesklubb

Bjørgvin Bluesklubb ble stiftet 11.januar 2019. Klubben har hatt en skikkelig flying start med flotte band, god stemning og trivelige gjester på alle klubbkveldene så langt.                            

Fra oppstart 2021 flyttet vi klubbkveldene til Madam Felle på Bryggen i Bergen. Det er vanligvis klubbkveld hver onsdag (bortsett fra juli og deler av august) med konsertstart ca kl 20:00. Normalt holder arrangementene på til ca 22:00 eller litt over. Det er dermed mulig å både kose seg med en midtukekonsert og  komme seg hjem igjen i rimelig tid.

Medlemmene er klubbens viktigste ressurs, både som frivillige på arrangementer, som markedsførere av klubben og klubbens arrangementer og ikke minst som deltakere på klubbkveldene. Klubbkveldene har vært bra besøkt de første månedene, men vi ønsker selvfølgelig at enda flere kommer!

Vi er nå et styre bestående av 8 personer + 2 vara. Som tidligere år er noen aktive musikere og noen bare glade i musikk. Vår oppgave er å forsøke å skape et tilbud med regelmessige klubbkvelder og etablere en grunnmur for videre drift - forhåpentligvis i mange år.

Bjørgvin Bluesklubb er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis. Vi ble medlem i Norsk Bluesunion 21.mai 2019.

 

 

 

 

 

 

Styret 2022

Mona Eide

Stilling Styrets leder

Terje Birkeland

Stilling Nestleder

Dag Bergesen

Stilling Booking

Grethe Øye

Stilling Økonomi / Webmaster

Jan Frode Larsen

Stilling Styremedlem

Einar Høgberg

Stilling Styremedlem

Sandra Servoss

Stilling Styremedlem/sekretær

Jan Thue

Stilling Styremedlem

Bente Solfjell

Stilling Varamedlem

Inge Solfjell

Stilling VaramedlemPostadresse:

Bjørgvin Bluesklubb              

c/o Nylundsveien 3
5162 Laksevåg 

 

Informasjon: 


E-post:                     post@bjorgvinblues.no


Organisasjonsnummer:  
922 268 177                   

 

Bankkonto:    
3633.62.53327 

 

Vipps: 
Bjørgvin Bluesklubb / 559721

 

Bli medlem:     Kontakt oss

 
 

Støtt oss gjerne med din

Grasrotandel